Hírek

Olvasnivaló - Klasszikus szócsaládfák

klasszikus

Tótfalusi István: Klasszikus szócsaládfák. Nyelvünk görög és latin eredetû szavai
Tudta-e Ön, hogy uniformis, transzformátor, református, informatikus szavainkban egyaránt a latin forma szó rejtõzik?
Ehhez hasonló érdekességeket fedezhet fel az olvasó a Klasszikus szócsaládfák címû könyvben. Tótfalusi István 125 görög és latin alapszó kultúrtörténeti és mûvelõdéstörténeti útját követi nyomon. Bemutatja, hogy a görög és a latin nyelvbõl kiindulva, az olasz, a francia, a német, az angol és esetenként más nyelvek közvetítésével milyen lépésekben, milyen hangalaki változásokkal, milyen jelentésmódosulásokkal alakult ki a magyar szó.

Könyvtárlátogatás

MaklárA maklári I. István Általános Iskola ötödikes kisdiákjai, Simonné Pethes Anikó és Szincsák Petra tanítványai ismerkedtek a Zenei és Idegen Nyelvi Gyûjteménnyel.
Fotók: itt

EURODESK

A Bródy Sándor Könyvtár 2008 óta tagja az EURODESK hálózatnak, amely közel 3000 európai és mintegy 60 magyarországi partner irodával dolgozik. A fiatalok európai mobilitását segítõ információk közvetítésében tudunk így szerepet vállalni.
A Fiatalok Lendületben Program lehetõségeinek megismertetésére irányul az a felkeresõ sorozatunk, amelynek elsõ állomása 2010. október 15-én a Füzesabonyi Remenyik Zsigmond Gimnázium és Szakközépiskolában volt.

Fotók

Pillanatképek - fotókiállítás

A Bródy Sándor Megyei és Vársoi Könyvtár tisztelettel meghívja önt és kedves barátait Hajts Krisztián Pillanatképek címû fotókiállításának megnyitójára 2010. október 18-án 16.30 órára a könyvtár Galériájába. A kiállítást megnyitja Jakab László, a Heves Megyei Esélyegyenlõségi Iroda vezetõje. A tárlatot bemutatja Dr. Holló István, az Agria-Humán Közhasznú Nonprofit Kft. igazgatója. A megnyitó háziasszonya Horváth Rozália, gyógypedagógiai asszisztens.
A kiállítás november 3-ig látogatható a könyvtár nyitva tartási idejében.
FOTÓK

Kalauzoló

Szabó T. AnnaOktóber 25-én hétfõn 17 órától a gyermekirodalom világába kalauzolja el az érdeklõdõket Szabó T. Anna és Both Gabi. Both Gabi

Mindenkit várunk szeretettel a gyermekkönyvtárba.
 
Szabó T. Anna író, költõ, mûfordító saját mûveibõl olvas fel, válaszol a kérdésekre és aranysityakot készít a gyerekekkel.

Both Gabi bemutatja a Csodaceruza gyermekirodalmi folyóiratot, s megmutatja, hol tájékozódhatnak nagy biztonsággal a szülõk és pedagógusok a gyermekirodalomról az interneten. 

A hónap verse - 2010. október

Fire and Ice
by Robert Frost
 
Some say the world will end in fire,
 Some say in ice.
From what I’ve tasted of desire
I hold with those who favor fire.
 But if it had to perish twice,
I think I know enough of hate
 To say that for destruction ice
Is also great,
 And would suffice.
 
Robert Frost amerikai költõ személyiségének és költészetének legfõbb jellemzõje az önfegyelem és az elszántság. Lírája konzervatív. Érzelmeit elrejti, de nem riad meg a tanulságok kimondásától.
A Fire and Ice talán legismertebb és legnépszerûbb verse. 1920-ban jelent meg elõször a Harper Magazinban. (Harper’s Magazine) A vers arról szól, hogyan pusztul majd el a föld. Tûz vagy jég végez majd velünk? Szomorúan aktuális kifejezéssel globális felmelegedés vagy eljegesedés?

A daloló, szökellő süsetekmadár

http://www.brody.iif.hu/images/gyermekkonyvtar/bebillermesekor/julikicsi.bmp

Családi mesekörünk õszi elsõ összejövetelén "madaraztunk".

Fotók 

http://www.brody.iif.hu/images/gyermekkonyvtar/umft_logo_kicsi.jpg      http://www.brody.iif.hu/images/gyermekkonyvtar/tamop_log%25f32.jpg

dr. Kusper Judit: A női olvasás lehetőségeinek vizsgálata a feminista irodalomelméletek segítségével

Az Eszterházy Károly Fõiskola Kepes György Szakkollégiuma szervezésében indult 12 részes, Interaktív líra címû elõadássorozat negyedik részére 2010. október 12-én (kedden) 17.30-kor kerül sor a Bródy Sándor Könyvtár Zenei és Idegen Nyelvi Gyûjteményében. Az elõadó az EKF magyar irodalmi tanszékének munkatársa dr. Kusper Judit, témája pedig A nõi olvasás lehetõségeinek vizsgálata a feminista irodalomelméletek segítségével.

Minden érdeklõdõt szeretettel várunk!

Születésnapot tartottunk!

http://www.brody.iif.hu/images/gyermekkonyvtar/ciroka/suzanna.bmp2010. október 6-án a Ciróka-kör 1 éves születésnapján nagy csapat gyûlt össze a gyermekkönyvtárban, hogy közös mondókázással és játékkal ünnepelje ezt a nevezetes évfordulót. Ezután minden hónap elsõ és harmadik szerdáján találkozhatnak nálunk azok, akik szeretnének minél többet megismerni az ölbéli játékok, höcögtetõk, lógázók, tenyeresdik, hintáztatók, ringatók világából. A programmal kapcsolatban honlapunkról tájékozódhatnak.

Fotók

A TV Eger híradójából

Irodalmi Honfoglaló Heves megyében - pályázati eredmények

Hevesi "betûfaló" Rejtvényfüzet 14+
A rejtvényfüzet feladatainak megoldásával 305 pont volt megszerezhetõ. A szoros versenyre tekintettel a korábban tervezett 8 csapat helyett 10 csapatot jutalmazunk meg a Betûbulin való részvétel lehetõségével.
A rejtvényfüzet megoldásai megtekinthetõk itt (PDF fájl).
A nyertesek névsora a bõvebben címszó után érhetõ el.

     

Tartalom átvétel