A könyvtár rövid története 1.

Az állami közművelődési könyvtár kialakítására az első nyomokat 1950-ben találjuk, amikor is az Országos Könyvtári Központ 1950. márciusában 150 kötet könyvet telepített a városba, amely egy erre a célra rendszeresített ládában érkezett, ez tekinthető a jelenlegi könyvtár magjának. A könyvtár kezelését Csáti József tanító látta el társadalmi munkában. Munkáját két általános iskolás tanuló is segítette.

A könyvtár első függetlenített könyvtárosát 1951. április 20-án nevezték ki. A könyvtár saját könyvállománya csak 1952-től kezdett kialakulni. 1952-tol 1975-ig a könyvtár igazgatója Békés György volt, az ő nevéhez fűződik a könyvtár kialakításának munkája.

Nagy huzavona után a Horváth Mihály út 8. szám alatti épület egy részét jelölték ki könyvtár céljára. Az épület átalakítási költségeire a népkönyvtári központ 15.000 Ft hitelt biztosított, melynek nyomán megindultak a munkálatok. Az új könyvtárat 1952. december 21-én avatták fel. 1953-ig a könyvtárnak 1 főfoglalkozású könyvtárosa volt. 1953. január 1-től 3 főhivatású könyvtáros látta el a könyvtári munkát.

 

1953. január 1-én a könyvtár a járási tanács irányítása alá került, mint a végrehajtó bizottság intézménye. Lényegében e lépéssel veszi kezdetét a közművelődési könyvtár fejlődése Hatvanban.

Az intézmény Ady Endre nevét 1955-ben vette fel, melynek magyarázata Hatvany Lajos és Ady Endre jó emberi kapcsolatára utal. Állítólag, a költő Hatvany Lajos meghívására többször is vendég volt Hatvanban.

A könyvtár 1956-tól 1966-ig a városi tanács épületében működött 4 helyiségben. 1966 - ban a Szövetkezet u. 6. sz. (ma Hatvany Irén u.) épületbe költözött.

1969-ig Járási Könyvtár, 1970-től Városi Könyvtár . 1990–től Városi Könyvtár és Közösségi Ház, majd 1998-tól Ady Endre Könyvtár Közösségi Ház és Innovációs Központ a pontos megnevezése.

Könyvtár oldalak: