Hírek

Készülődjünk!

http://www.brody.iif.hu/images/gyermekkonyvtar/ezaz/tyukk.bmp"Egy régi húsvét fényénél borongott
S vigasztalódott sok tûnt nemzedék,
Én dalt jövendõ húsvétjára zsongok
És neki szánok lombot és zenét.
E zene túlzeng majd minden harangot
S betölt e Húsvét majd minden reményt.
Addig zöld ágban és piros virágban
Hirdesd világ, hogy új föltámadás van!"
Juhász Gyula: Húsvétra

A Gyermekkönyvtár húsvéti ajánlója megtekinthetõ itt.

Kalauz

ovisok

lábujjhegyen a kölcsönzõpultnál 

Az Arany János úti óvoda kiscsoportosai vándorútra kerekedtek, s addig meg sem álltak, amíg a gyermekkönyvtárba nem érkeztek. Ott aztán annyi csodával találkoztak, hogy annak se szeri, se száma. Például az egyik 3 éves egészen véletlenül nagyobbra varázsolt egy sárkányt!
És mit csinálhat egy csapat kisóvodás egy nagy könyvtárban? Hát például mesét hallgathat, énekelhet, mindenfélét varázsolhat, mindent észrevehet, felsorolhatja sok-sok tudományát, kuncoghat, kíváncsiskodhat, kérdezgethet, mesélhet, becsaphatja a könyvtárosokat, ehet finom kekszet, kortyolhat illatos teát, kipróbálhatja a varázsfurulyát, manót kergethet, könyvet nézegethet, kölcsönözhet,... és délután apának, anyának megmutathatja, hol is van a gyermekkönyvtár... 

fotók...

támop támop

"Régi módi"

mesehallgató mesehallgató

Régimódi, kedélyes, szép délelõttöt töltöttek nyugdíjas olvasóink könyvtárunk 1. sz. fiókkönyvtárában, a Lajosvárosban. Kis harapnivaló és illatos tea -, mese és ének: ahogy az régen is dukált egy - egy társas összejövetelen, jóízû beszélgetés, egy kis emlékezés, és sok mosoly, csöppnyi kacagással fûszerezve.
A mesék amit meghallgattak az idõs emberek: A boszorkány lányai, a pletykás asszonyok, s végezetül Isten áldása - mind szép magyar népmesék. S aztán meghazudtolva korukat, elsõ hallás után úgy dalolták a dudanótákat, mintha valamennyien ifjú pásztorok lettek volna.

 

fotók...

Elektromosgitár-klub 5

Marshall erõsítõlogoSzeretettel meghívunk a Bródy Sándor Könyvtár Zenei és Idegen Nyelvi Gyûjteményébe (Kossuth u. 18), 2010. március 25-én (csütörtök) 17.30-ra, az Internet Fiesta keretében megrendezendõ elektromosgitár-klubunk ötödik részére!
Klubvezetõ: Déri Tamás
Az ötödik alkalom témái: Gitárerõsítõk
A gitárerõsítõk története, a híres alapmodellek hangzásai, bemutató. Az internet és a gitárhang kapcsolata.

Gitár kvízünk megfejtõi között ajándékokat sorsolunk ki a helyszínen!

Fotók 

logologo

 

Tűzzománc kiállítás

A Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár tisztelettel meghívja Önt és családját Vigné Sarkadi Ágnes Magyar életképek címû tûzzománc kiállításának megnyitójára 2010. március 18-án 18 órára a könyvtár Galériájába.
A kiállítást megnyitja: Pataki Zsuzsa, a Mûvészetek Háza KHT. ügyvezetõ igazgatója. Zongorán közremûküdik: J. Víg Judit.
A tárlat április 3-ig látogatható a könyvtár nyitvatartási idejében.

Ciróka-kör március 17.

http://www.brody.iif.hu/images/gyermekkonyvtar/ciroka/vencel.bmp"Keze, lába van neki,
Szeme, füle van neki,
Orra, szája van neki,
És hol fut a kis nyuszi?"

Fotók

Ünnepélyes projektzáró

 A Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra-fejlesztése - „Tudásdepó-Expressz” (kódszám:  TIOP-1.2.3/08/01-2008-0065) Összehangolt könyvtár-infrastruktúra fejlesztés Heves megyében a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár vezetésével c. projekt ünnepélyes projektzárására 2010. március 16. 14 órai kezdettel került sor.
A könyvtárban kialakított Digitális Esélyegyenlõség Termet Sós Tamás, a Heves Megyei Kögyûlés elnöke és Habis László, Eger MJV polgármestere adta át. Ünnepi beszédet mondott dr. Skaliczki Judit Oktatási és Kulturális Minisztérium Könyvtári Osztályának fõosztályvezetõ-helyettese.

Húsvét - Ostern

húsvét

 Húsvét alkalmából egy német nyelvû kvízzel szeretnénk kedveskedni németül tanuló olvasóinknak. A helyes válaszokat az idegen@brody.iif.hu címre lehet visszaküldeni. Nyeremény: egy éves ingyenes könyvtári tagság és egy német nyelvû útikalauz Egerrõl.

Kerekasztal-beszélgetés a nyelvről

fiestaMárcius 23-án kiváló nyelvészek Balázs Géza, Navracsics Judit, Veszelszki Ágnes és Zimányi Árpád beszélgetnek nyelvünk állapotáról, az internet a digitális technika keltette változásokról, kétnyelvûségrõl és soknyelvûségrõl,  anyanyelvrõl és kultúráról.

 A beszélgetésre minden érdeklõdõt szeretettel várunk a könyvtár Zenei és Idegen Nyelvi Gyûjteményébe délután 4 órára.

 

A beszélgetés központjában anyanyelvünk, a nyelv változása állt. A világ szüntelenül változik körülöttünk és mi is változunk, hiszen alkalmazkodnunk kell a megváltozott környezethez és ezt tükrözi nyelvünk is. A beszélgetés során a meghívott nyelvészek azokról a nyelvi változásokról, nyelvváltozatokról beszélgettek, amelyeket egyrészt a technikai változások idéztek elõ másrészt az, hogy egyre többen élnek és dolgoznak hosszabb ideig külföldön, és párhuzamosan használnak két vagy több nyelvet. Magyarország és Közép-Európa XX. századi történelme, a Trianon utáni helyzet is okozója lehet a kétnyelvûségnek. A kétnyelvûség a kutatások szerint nem jelent kettõs identitást, viszont érdekes nyelvi helyzeteket produkálhat.

A legnagyobb változás jelenleg nyelvünkben az internet, a mobiltelefon, az e-mail hatására alakul ki. Rengeteg érdekes példát láttunk és hallottunk arra, hogyan változott a szóhasználat, a helyesírás mindössze pár év alatt. Ezek, bár van bennük szabályszerûség természetesen nem részei a hivatalos nyelvhasználatnak és írásmódnak, de létezõ nyelvváltozatként nap mint nap használják tizenévesek ezrei. Mindannyian egyetértettek abban, hogy ezt a nyelvváltozatot helyén kell kezelnünk. Olyan vicces, kreatív nyelvhasználat ez, ami elsõsorban a fiatalokra jellemzõ és egyfajta zárt közösségi érzést is kelt, hiszen nem biztos, hogy a pár évvel idõsebb nemzedék kódolni tudja ezeket a szövegeket.

Az új technikai eszközök gyors használata, az életmód felgyorsulása a gondolkodás és a beszéd felgyorsulását is eredményezi.

A nyelv, a nyelvhasználat a XXI. századi változatának érdekes kérdéseivel ismerkedhettünk meg és közben az is kiderült, hogy a nyelvészet egyáltalán nem száraz tudomány, a nyelvészet korunk egyik legizgalmasabb tudományterülete.

támoptámop

Péter Nyúl és barátai

 rabbitMárcius 22-én 16 órától Szabó T. Anna költõ, mûfordító, Beatrix Potter könyveinek fordítója volt a Fordításszeminárium vendége, akivel költészetrõl, irodalomról, fordításról beszélgettünk.

Szabó T. Anna a pontosságot emelete ki a fordítás legfontosabb elemeként. Nagyon fontos a szöveg hangulatának, gondolatiságának megragadása, de mindig a lehetõ legnagyobb pontosságra kell törekednie a fordítónak. Géher István és Lator László késõbbi tanítványa a fordítás, a nyelv iránti fogékonyságát elkötelezettségét otthonról hozta magával. 8 éves volt, amikor édesapja ösztönzésére megszületett elsõ fordítása, ami azután a fiók mélyére került ugyan, de a fordítás varázsa egy életre megérintette. Nagyapja Szabó T. Attila nyelvész, akinek a nevéhez a nyelvtörténeti és mûvelõdéstörténeti szempontból is kiemelkedõ Erdélyi Magyar Szótörténeti Tár létrehozása fûzõdik.
FOTÓK
 

 támoptámop

Tartalom átvétel