Zgy - A reneszánsz zenéje

Mezey Judit: A reneszánsz zene bibliográfiája : válogatás a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár dokumentumaiból (2008) című munkája egységbe gyűjti és feltárja a használók számára a könyvtár állományából azokat a dokumentumokat, melyek a XV. - XVII. század zenéjével, alkotóival foglalkoznak. A dokumentumok csoportosítása dokumentumok típusai szerint történt, ezen belül betűrendben találhatók a dokumentumleírások. A Mutatóban a bibliográfiai leírásokban közölt adatokon kívül (cím, szerző, közreműködők) találhatók utalások zeneszerzőkre, akiknek a művét tartalmazza az adott dokumentum. A bibliográfiai leírások nem tartalmazzák a terjesztés adatcsoportot, a leírások végén megtaláljuk a raktári jelzetet, mely megkönnyíti a dokumentum megkeresését az állományban. Az elektronikus dokumentumok gyűjteménye nem törekszik teljességre, csupán ízelítő a világhálón található információkból.

Könyvek

Kották

Hang- és videodokumentumok

Cikkek

Elektronikus dokumentumok

Mutató 

Könyvek


1.    
Balázs István (1948-)
   Zenei lexikon / Balázs István . - Átd., kibőv. kiad. . - Budapest : Corvina, 2005 . - 316 p. : ill. ; 25 cm
780 B 19
2.    
Bali János (1963-)
   A furulya / Bali János . - [Budapest] : EMB, cop. 2007 . - 269 p. : ill., részben színes, részben kotta ; 27 cm
   Bibliogr. a jegyzetekben
785 B 20
3.    
Bárdos Lajos (1899-1986)
   Modális harmóniák : Adalékok a reneszánsz műzene összhangzattanához elsősorban Palestrina énekkari műveinek alapján / Bárdos Lajos . - Bp. : Zeneműkiadó, 1961 . - 176 p. ; 25 cm
781 B33
4.    
Barna István (1920-)
   Örök muzsika : Zenetörténeti olvasmányok : Antológia / összeáll.és jegyz. ell. Barna István . - Budapest : Zeneműkiadó, 1959 . - 432 p. ; 21 cm
   Bibliogr.:p. 426-428
780 B34
5.    
Bartha Dénes (1908-)
   A zenetörténet antológiája : Hangjegyes példatár az egyetemes zenetörténet tanításához ...1750-ig / Bartha Dénes . - Budapest : Magyar Kórus, 1948 . - 270, 111 p. ; 25 cm . - (A zenetörténet kézikönyve ; 2.)
780 B37
6.    
Beyer István (1950)
   Zenetörténet, zeneirodalom / [szerző Beyer István] ; [rajz. Nagy Levente] . - Debrecen : Pedellus, 2001 . - 122 p. : ill., részben kotta ; 24 cm
   PD-168. - Bibliogr.: p. [127.]
780 B 60
7.    
Brown, Howard Mayer (1930-)
   A reneszánsz zenéje : Music in the renaissance / Howard M. Brown ; ford. Karasszon Dezső . - Bp. : Zeneműk., 1980 . - 447 p., 12 t. ; 23x21 cm
   eredeti cím:Music in the renaissance.- 6400 példány
780 B 90
8.    
Deyries, Bernard
   Rajzos zenetörténet az őskortól napjainkig : Histoire de la musique en bandes dessinées / [Bernard Deyries, Denys Lemery, Michael Sadler ; magyar változat Révész Dorrit] ; [... Fantó Lilla fordításának felhasználásával készült] . - Bp. : Zeneműk., 1985 (Bp. : Kossuth Ny.) . - 137 p. : ill., színes ; 29 cm
780 D59
9.    
Dietel, Gerhard (1953-)
   Zenetörténet évszámokban : Musikgeschichte in Daten / Gerhard Dietel ; ford. Pálvölgyi Endre et al . - Budapest [!etc.] : Springer Hungarica, 1996 . - 2 db + 901 p. 22 cm. Eredeti cím: Musikgeschichte in Daten
   1. köt., A 2. századtól 1800-ig . - XXXVI, 471 p.
780 D66   
10.    
Dobszay László (1935-)
   Magyar zenetörténet / Dobszay László . - Bp. : Gondolat, 1984 . - 421 p., [1] fol. : ill. ; 23 cm
   Bibliogr. és diszkogr.:p. 397-404
780 D73
11.    
Fajth Tibor (1909-)
   Fejedelmek lantosa : Bakfark Bálint életének regénye / Fajth Tibor . - Budapest : Zeneműkiadó, 1976 (Debrecen : Alföldi Ny.) . - 532 l. ; 19 cm
   Példányszám: 30000
780 F12
12.    
Frank Oszkár (1922-)
   Hangzó zeneelmélet : A tonális-funkciós zene : Kétkazettás változat / [irta Frank Oszkár] . - Pécs : Comenius Bt., 1997 . - 299 p. : ill., fõként kotta ; 24 cm + 2 hgk.
781 F91
13.    
Gál György Sándor (1907-1980)
   Ismerkedés a zenetörténettel / Gál György Sándor ; [ill. Kondor Lajos] . - Budapest : Móra, 1963 (Egyet. ny.) . - 373 p. ; 20 cm
780 G18
14.    
Gombosi Ottó (1902-1955)
   Bakfark Bálint élete és művei 1507-1576 = Der Lautenist Valentin Bakfark Leben und Werke 1507-1576 / Gombosi Ottó . - Bp. : OSZK, 1935 . - 166, 32, [10] p. ; 26 cm . - (Musicológia Hungarica ; 2.)
780 G51
15.    
Gyárfás Endre (1936-)
   Bakfark, Európa lantosa : regény / Gyárfás Endre. - Budapest : Rózsavölgyi, 2008. - 126, [2] p. ; 22 cm
780 G78
16.    
Harnoncourt, Nikolaus (1929-)
   Zene mint párbeszéd : Monteverdi, Bach, Mozart / Nikolaus Harnoncourt . - Bp. : Európa, 2002 . - 398 p. ; 20 cm
   ISBN 963 07 7123 3 kötött : 2210,-Ft
780 H 33
17.    
Heumann, Monika
   Zenetörténet gyerekeknek : varázslatos időutazás a zene világában : Musikgeschichte für Kinder / Monika és Hans-Günter Heumann ; Andreas Schürmann illusztrációival ; [ford. ... R. Keresztény Györgyi és Reviczky Béla] . - Budapest : Rózsavölgyi, 2007 . - 176 p. : ill., fõként színes ; 28 cm
780 H 65
18.    
Homolya István (1940-)
   Bakfark / Homolya István . - Bp. : Zeneműk., 1982 . - 231 p. : ill., kotta ; 21 cm
   Bibliogr.:p. 221-222
780 H 79
19.    
Homolya István (1940-)
   Palestrina, Lassus / Homolya István . - 2. átd., bőv. kiad . - Bp. : Gondolat, 1984 . - 221 p. : ill., kotta ; 19 cm . - (Zenei kiskönyvtár, ISSN 138-9297)
   Biblogr.:p. 209-210
780 H79
20.    
Káldor János (1910–1982)
   A magyar zenetörténet kistükre / Káldor János . - Bp. : Rózsavölgyi, 1938 . - 282 p. ; 17 cm
780 K12
21.    
Károly Róbert (1937-)
   Zeneelmélet és zenei formatan : lépj közelebb a zenéhez! / Károly Róbert . - Bp. : Plané-tás, 2000 . - 150 p. ; 24 cm . - (Táncmûvészet ; ISSN 1585-5694)
780 K20
22.    
Kelemen Imre (1931-)
   A zene története 1750-ig : [fõiskolai tankönyv] / Kelemen Imre . - 3. kiad. - Budapest : Nemz. Tankvk., 1998 (Budapest : Kõ-Print) . - 377 p. : ill., fõként kotta ; 25 cm
   Bibliogr.: p. 369-370.
780 K 31
23.    
Kendall, Alan (1939-)
   A klasszikus zene krónikája : a nagy komponisták életének és zenéjének hangulatos naplója : The chronicle of classical music / Alan Kendall ; [ford. Sarka Edina] . - [Debrecen] : Patricia Kv., cop. 2007 . - 288 p. : ill., fõként színes ; 29 cm
   Diszkogr.: p. 278-279.. - Bibliogr.: p. 280.
780 K 37
24.    
   Képes magyar zenetörténet / szerk. Kárpáti János ; írták Batta András et al . - Budapest : RÉT, 2004 . - 302 p. : ill., fõként színes ; 30 cm + 2 CD mell.
   Bibliogr.: p. 589-294.
780 K 38
25.    
Keresztury Dezső (1904-1996)
   A magyar zenetörténet képeskönyve / Keresztury Dezsõ, Vécsey Jenõ, Falvy Zoltán . - Bp. : Magvetõ, 1960 . - 335 p. 10 t. ; 29 cm
780 K40
26.    
Király Péter (1953-)
   Magyarország és Európa : zenetörténeti írások / Király Péter . - Budapest : Balassi, cop. 2003 ([Budapest] : ETO-Print) . - 136, [4] p. : ill. ; 20 cm
   Bibliogr. a jegyzetekben
780 K47
27.    
   Kodály-mérleg, 1982 : Tanulmányok / vál. és szerk. Breuer János ; írta Bartók Béla et al . - Bp. : Gondolat, 1982 . - 445 p. ; 20 cm
   Bibliogr.:p. 435-442
780 K62
28.    
Legányné Hegyi Erzsébet (1927-)
   Stílusismeret Kodály pedagógiai művei alapján / Legányné Hegyi Erzsébet . - Bp. : Ze-nemûk., 1982- . - 4 db ; 24 cm
   1. kötet., Népzenei sajátosságok, reneszánsz stílusjegyek . - 149 p. : ill.
   Bibliogr.: p. 145-149
780 L43
29.    
   Magyar kódex / főszerk. Szentpéteri József ; szerk. Stemler Gyula ; a Kossuth Kiadó Rt. és az Enciklopédia Humana Egyesület közös alkotása . - Budapest : Kossuth : Enciklopédia Humana Egyes., 1999- . - ill., színes ; 29 cm
   2. kötet., Lovagkor és reneszánsz : Magyarország művelődéstörténete, 1301-1526 / [szerzők Buzás Gergely et al.] . - 1999 . - 452, [4] p. + CD mell.
   Bibliogr.:p. 419-431. - A hozzá tartozó CD-ROM lelt. száma:AB46
930 M14
30.    
   Magyar reneszánsz udvari kultúra / szerk. és az előszót írta R. Várkonyi Ágnes ; ... mtárs. Székely Júlia . - Bp. : Gondolat, 1987 (Gyomaendrõd : Kner) . - 413 p., [32] t. : ill., rész-ben színes ; 20 cm
   Az 1984. máj. 15-19. között Pápán tartott konferencia bővített előadásai. - Bibliogr. a jegyzetekben
930 M 14
31.    
   Magyarország zenetörténete / szerk. Rajeczky Benjamin ; kész. a Magyar Tudományos Akadémia Zenetudományi Intézetében . - Bp : Akad. kiadó, 1988- . - 25 cm. - A 2. kötettől szerk. Bárdos Kornél
   1. köt., Középkor . - 1988 . - 627 p., [40] t. : ill.
   Bibliogr.:p. 590-617
   2. köt., 1541-1686 . - 1990 . - 622 p., [24] t. : ill., részben kotta
   Bibliogr.:p. 564-593
780 M16
32.    
Molnár Géza (1923-)
   Általános zenetörténet : A legrégibb időktől a jelenkorig / Molnár Géza . - Bp. : Rozsnyai, 1916. - 23 cm
780 M80
33.    
Monteverdi, Claudio (1567-1643)
   Claudio Monteverdi . - [Edit critique] . - Paris ; New York : Les Edit. Renaissantes . - 31 cm
   1.vol., Il Primo Libro de Madrigali . - 1972 . - XXXIX, 138 p.
780 M84
34.    
   Muzsikáló zenetörténet / [bev. Ujfalussy József] . - Bp. : Gondolat . - 23x20 cm
780 M96
35.    
   Orfeusz hangzó zenetörténet / kiad. a Nemzeti Kulturális Alap Zenei Kollégiuma . - Bp. : NKA ZK, 1998- . - 8 db : ill., részben színes ; 29 cm + mell. 32 db CD
   ISBN 9630494698 kötött
   1., Középkor és reneszánsz : gregorián és ó-latin liturgiák énekei : a XII-XIV. század többszólamúsága : reneszánsz vokálpolifónia : Josquin des Prés és Palestrina / Kovács Sándor . - 1998 . - 32 p. + mell. 4 CD. - 1. CD gyárt. száma: BRSB 0083. - 2. CD gyárt. száma: 457 805-2 LC0113. - 3. CD gyárt. száma: BRSB 0085. - 4. CD gyárt. száma: 454 901-2 LC8591

   8., A magyar zene századai : a kezdetektől a XIX. század végéig : a XX. század elsõ fele : Bartók : magyar zene 1945 után / Szitha Tünde . - 1998 . - 32 p. + mell. 4 CD. - 1. CD gyárt. száma: BRSB 0089. - 2. CD gyárt. száma: BRSB 0090. - 3. CD gyárt. szá-ma: 457 815-2 LC0173. - 4. CD gyárt. száma: BRSB 0084
780 O 52
36.    
Orselli, Cesare
   A madrigál és a velencei iskola : Il madrigale e la scuola veneziana / [Cesare Orselli ; ford. Jászay Magda] . - Bp. : Zeneműk., 1986 (Bp. : Kossuth) . - 71 p. : ill., részben színes ; 30 cm . - (Európa zenéje, ISSN 0237-482X)
780 O67
37.    
Pándi Marianne (1924-)
   Claudio Monteverdi / Pándi Marianne . - Budapest : Gondolat, 1961 . - 183 p., 8 t. ; 25 c, . - (Kis zenei könyvtár ; 19.)
780 P23
38.    
Passuth László (1900-1979)
   A mantuai herceg muzsikusa : Claudio Monteverdi korának regényes története / Passuth László . - Budapest : Zeneműkiadó, 1957 . - 543 p., 13 t. ; 21 cm
P39
39.    
Passuth László (1900-1979)
   Madrigál : Carlo Gesualdo életregénye / Passuth László . - Budapest : Zeneműkiadó, 1968 . - 717, [2] p. ; 19 cm
P 39
40.    
Pernye András (1928-1980)
   Fél évezred fényében : Írások a zenéről / [Pernye András ; vál. és szerk. Breuer János] . - Bp. : Gondolat, 1988 (Gyomaendrõd : Kner) . - 294 p. : ill., kotta ; 20 cm
780 P57
41.    
Póczonyi Mária (1930-)
   Kis francia zenetörténet szóban és zenében / [Póczonyi Mária ; közread. az] OKK Mód-szertani Intézete . - Bp. : OKK, 1986 (Bp. : OKK Ny.) . - 2 db : ill. ; 29 cm
   Példányszám: 800
780 P74
42.    
   Régi zene : Tanulmányok, cikkek, interjúk / [szerk. Péteri Judit ; írta David Lasocki et al.] . - Bp. : Zeneműk., 1982 . - 173 p. : ill. ; 24 cm
AN: Kóruszene a reneszánsz korban / Howard Mayer Brown . - p. 151-157.
780 R49
43.    
Roche, Jerome (1942-)
   Dictionary of Early Music : from the Troubadours to Monteverdi / Jerome and Elizabeth Roche . - New York : Oxford University Press, 1981 . - 208 p. ; 19 cm
780 R77
44.    
   SH atlasz . - 3. jav. kiad. . - Budapest [!etc.] : Springer Hungarica, 1995- . - 22 cm
Michels, Ulrich (1938-)
   11.köt., Zene / Ulrich Michels ; grafikák Gunther Vogel ; ford.Gádor Ágnes . - Bp. ; Ber-lin ; Heidelberg ; New York ; London ; Paris ; Tokyo ; Hong Kong ; Barcelona : Springer-Verlag, 1994 . - 560 p : ill., részben színes grafikák ; 21 cm
780 M63
45.    
Szabolcsi Bence (1899-1973)
   A magyar zenetörténet kézikönyve / Szabolcsi Bence ; sajtó alá rend. Bónis Ferenc . - 3. átdolg. kiad . - Budapest : Zeneműk., 1979, cop. 1947 . - 370, [2] p. : ill., fõképp kotta ; 20 cm . - (Szabolcsi Bence művei, ISSN 633302226 ; 2.)
780 Sz 23
46.    
Szabolcsi Bence (1899-1973)
   Bevezetés a zenetörténetbe / Szabolcsi Bence . - Budapest : Zenemûk., 1977. - 156 p. ; 21 cm . - (Szabolcsi Bence művei, ISSN 963 330 222 ; 1.)
780 Sz23
47.    
Szabolcsi Bence (1899-1973)
   Bevezetés a zenetörténetbe / Szabolcsi Bence . - Bp. : Franklin . - 189 p. ; 18 cm . - (Kultúra és tudomány)
780 Sz23
48.    
   Szemelvények a zenehallgatáshoz : Tanári kézikönyv / [a kötet szerzői Batta András ... et al. ; szerkesztette Kovács Sándor] . - Budapest : Tankvk., [1979] (Budapest : NYIFÜ : Egy. Ny.) . - 266 p. : ill., kotta ; 25 cm
   Példányszám: 2800
780 Sz56
49.    
Szendrei Janka (1938-)
   A magyar középkor hangjegyes forrásai / Szendrei Janka . - Bp. : MTA Zenetud. Int., 1981 (Bp. : MTA KESZ Soksz.) . - 302 p. : ill. ; 24 cm . - (Mûhelytanulmányok a Magyar zenetörténethez, ISSN 0209-9454 ; 1.)
780 Sz60
50.    
Valádi Enikő (1947-)
   Zenetörténet a kezdetektől 1750-ig / Valádi Enikő ; [közread. az] Erdélyi Tankönyvta-nács . - Kolozsvár : ET, 1997 . - 66, [2] p. : ill., kotta ; 29 cm
   Kézirat. - Példányszám:300
780 V23
51.    
Wade-Matthews, Max (1949-)
   A hangszerek és a zene könyve : [húros hangszerek, fa- és rézfúvósok, ütős hangszerek, billentyűs hangszerek és az emberi hang] : [a zene és a zenekarok története] / Max Wade-Matthews ; [ford. Ongrádi Melinda] . - Budapest : Cser Kiadó, 2006 . - 259 p. : ill., főként színes ; 31 cm
681 W10
52.    
Watkins, Glenn (1947-)
   Gesualdo élete és művei : Gesualdo / Glenn Watkins ; fordította Szilágyi Tibor ; a verse-ket Tótfalusi István fordította ; Igor Sztravinszkij előszavával . - Bp. : Gondolat, 1980 (Gyoma : Kner Ny.) . - 436 p., [1] t.fol., [4] t. : ill. ; 20 cm
   Bibliogr. a jegyzetekben. - Példányszám: 7200
780 W31
53.    
Wörner, Karl H. (1910-1969)
   A zene története : tankönyv és kézikönyv egy kötetben : Die Geschichte der Musik / Karl H. Wörner ; [ford. Bõsze Ádám és Ránki András] . - Budapest : Vivace, 2007 (Budapest : Visit) . - XV, 712 p. : ill., kotta ; 25 cm . - (TELC)
   Bibliogr. a fejezetek végén
780 W97
54.    
   Zeneelmélet : Tanárképző fõiskolai tankönyvek . - Bp. : Tankönyvkiadó . - 3 db. ; 24 cm
   1. kötet, [Írta] Avasi Béla . - 1973 . - 552 p. + 1 mell. 29 p.
   Bibliogr.: p. 545-547
   2. kötet, [írta] Rezessy László . - 1973 . - 350, [2] p. : illusztr. + 1 mell. 126 p.
   Bibliogr.: p. 345-346
   3. kötet, [írta] Frank Oszkár . - 1973 . - 389 p. + 1 mell. 224 p.
   Bibliogr.: p. 387
781 Z40
55.    
   Zenei antológia : a szolfézs és a zenetörténet anyagához / szerk. Kerényi Eszter . - Budapest : Nemz. Tankvk., 1997. - 468 p. : kotta ; 29 cm
780 Z40
56.    
   Zenei lexikon : zenetörténet és zenetudomány enciklopédiája / fõszerk. Bartha Dénes ; Szabolcsi Bence és Tóth Aladár szerkesztésében 1930-1931-ben megjelent Zenei lexikon átd. új kiadása . - Bp. : Zeneműk., 1965 . - 24 cm
780 Z40
57.    
   A zenetörténet antológiája : régi mesterek zenéje 1750-ig / szerk. Bartha Dénes . - Jav. bőv. kiad . - Bp. : Zeneműk., 1974 . - 398 p. ; 24 cm
   Bibliogr. a jegyzetekben:p. 289-390.- Korábbi kiad. A zenetörténet kézikönyvei 2. köteteként jelent meg
780 Z40

 

Kották


58.    
   25 angol kánon [nyomtatott kotta] / ford. és összeáll. Raics István . – [Szólam] . - Bp. : Editio Musica, cop. 1987. - 13 p. ; 24 cm
   Angol kánonok. - kétnyelvű szöveg
784 H98
59.    
   Angol dalok Erzsébet-kori énekeskönyvekből [nyomtatott kotta] / kamaraegyüttesekre feldolg. Dobszay László . – [Partitúra] . - Bp. : Ed. Musica, [1965] . - 24 p. : 28 cm + mell. 17 p.
785 A62
60.    
   Angol reneszánsz dalok énekhangra és gitárra [nyomtatott kotta]: Eredetileg énekhangra és lantra / átírta Benkő Dániel . – [Partitúra]. - Bp. : Ed. Musica, 1976 . - 28 p. ; 31 cm
784 A62
61.    
Arcadelt, Jacob (1514?-1957?)
   Két kórusdal a XVI. századból [nyomtatott kotta] : Villanella ; A forrásnál : a "Szilágyi Erzsébet" kamarakórus műsorából : egyneműkar / Jacob Arcadelt, Andrea Gabrieli ; Horváth Ádám fordítása . – [Karpartitúra]. - Budapest : Népművelési Intézet, 1963 . - 6 p. ; 21 cm
   Lapkotta
784 A80
62.    
Bakfark, Valentinus (1506-1576)
   Il Ciel che Rado [nyomtatott kotta] / Valentinus Bakfark ; közread. Homolya István, Benkő Dániel ; gitárra alkalmazta Benkő Dániel . - [Szóló]. - Budapest : Ed. Musica, 1976 . - 3 p. ; 30 cm
787.6 B14
63.    
Byrd, William (1540-1591)
   Salve Regina [nyomtatott kotta] : Ötszólamú vegyeskarra / William Byrd ; közread. Pernye András . – [Karpartitúra]. - Bp. : Ed. Musica, [1975] . - 8 p. ; 27 cm
783 B99
64.    
   A dal mesterei [nyomtatott kotta] / közr. Ádám Jenő . - Bp. : Editio Musica, cop. 1956 . - 7 db. ; 28 cm
   1. kötet, I. Az énekes nevelés gyakorlati anyaga a kezdő évekre . - cop. 1956 . - 120 p.
   2. kötet, II. Az énekes nevelés gyakorlati kezdő évekre . - cop. 1956 . - 140 p.
   3. kötet, III. Az énekes nevelés gyakorlati anyaga a kezdő évekre . - cop. 1957 . - 119 p.
   5. kötet, V. Az énekes nevelés gyakorlati anyaga a gyakorló évekrek középhangra . - cop. 1960 . - 166 p. ; 28 cm
784 D12
65.    
Dowland, John (1562-1626)
   Táncok és fantáziák [nyomtatott kotta] / John Dowland ; gitárra átdolgozta Benkő Dániel . – [Szóló]. - Budapest : Ed. Musica, 1980 . - 32 p. ; 31 cm
787.6 D86
66.    
Dufay, Guillaume (1400-1474)
   Missa "Caput" [nyomtatott kotta] : Vegyeskarra / Guillaume Dufay . – [Karpartitúra]. - Bp. : Editio Musica, cop. 1971 . - 36 p. ; 27 cm
783 D93
67.    
   Fagottduók [nyomtatott kotta] / közreadja Oromszegi Ottó . – [Partitúra]. - Budapest : Ed. Musica, [1972] . - 39 p.
788.8 F12
68.    
Farkas Ferenc (1905-)
   Régi magyar táncok a XVII. századból [nyomtatott kotta]: Fuvósötös - fuvola, oboa, klarinét, kürt, fagott / Farkas Ferenc . - [Partitúra]. - Budapest : Ed. Musica, [1959] . - 5 db. ; 28 cm
788 F21
69.    
Farkas Ferenc (1905-)
   Régi magyar táncok a XVII. századból [nyomtatott kotta]: hegedűre vagy gordonkára és zongorára / Farkas Ferenc . – [Partitúra]. - Budapest : Editio Musica, cop. 1958 . - 18 p. ; 30 cm
   Tart.:Magyar tánc ; Apor Lázár tánca
787.1 F21
70.    
   Furulyamuzsika kezdők számára [nyomtatott kotta] / közread. Czidra László . – [Partitúra és szólam]. - Budapest : Ed. Musica, 1979, cop. 1976 . - 31 p. ; 31 cm + mell. 1 db.
788.5 F95
71.    
   Fuvoladuók kezdõk számára [nyomtatott kotta] = Flötenduos für Aufärger / átírta Csupor László . - [Partitúra]. - Budapest : Ed. Musica, [!1978], cop. [197 . - 42 p. ; 31 cm
788.5 F95
72.    
   Gitárduók kezdőknek [nyomtatott kotta] / közread. Mosóczi Miklós . - [Partitúra]. - Budapest : Editio Musica, cop. 1979 . - 24 p. ; 31 cm
787.6 G46
73.    
   Gitármuzsika kezdőknek [nyomtatott kotta] / közread. Vereczkey László . - [Szóló]. - Budapest : Editio Musica, cop. 1978 . - 31 p. ; 31 cm
787.6 G46
74.    
   Hegedűmuzsika II. [nyomtatott kotta] / közread. Lenkei Gabriella . - [Partitúra és szólam]. - Budapest : Editio Musica, cop. 1973 . - 43, 18 p. ; 31 cm
787.1 H49
75.    
   Historia organoediae [nyomtatott kotta] : Nyolc évszázad orgonazenéje =orgelmusic aus acht Jahrhunderten / összeáll. Margittay Sándor . – [ Szóló]. - Budapest : Ed. Musica, [1976] . – 8 db. ; 23 cm
786.6 H71
76.    
Hollós Lajos (1923-)
   A toronyban [nyomtatott kotta]: XVII. századi táncok rézfúvóshatosra / Hollós Lajos . - [Partitúra és szólamok]. - Budapest : Ed. Musica, [1972] . - 16 p. ; 28 cm
788 H76
77.    
   Klarinétduók kezdőknek [nyomtatott kotta] / közread. Máriássy István, Puskás Dezsõ . – [Partitúra] . - Budapest : Ed. Musica, [1980] . - 34 p. ; 31 cm
788.6 K58
78.    
   Klasszikus kánonok[nyomtatott kotta] : szöveg nékül : Segédkönyv a szolfézs tanításához / összeáll. Molnár Antal ; átdolg., kiad. sajtó alá rend. Agócsy László . - 2. kiad. . – [Szóló]. - Bp. : Editio Musica, cop. 1955 . - 98 p. ; 24 cm
784 K58
79.    
Lassus, Orlandus de (1532-1594)
   24 motette a due voci [nyomtatott kotta] = 24 kétszólamú motetta / Orlandus de Lassus ; közread. Gát József . – [Partitúra]. - Bp. : Editio Musica, cop. 1954 . - 65 p. ; 17 cm
   Bevezető magyar nyelven
784 L29
80.    
   Madrigálok és preklasszikus táncok két trombitára és két harsonára [nyomtatott kotta] / átírta és közreadja Lubik Imre . – [Partitúra]. - Budapest : Ed. Musica, 1980 [!1959], cop. [195 . - 42 p. ; 24 cm
788 M12
81.    
Marenzio, Luca (1553/54-1599)
   Tavasz : Alkony [nyomtatott kotta] : Egyneműkar / Luca Marenzio ; Kerényi György . – [Karpartitúra]. - Bp. : Editio musica, cop. 1968 . - 1 p. ; 24 cm
784 M30
82.    
Monteverdi, Claudio (1567-1643)
   Búcsú [nyomtatott kotta] / Claudio Monteverdi ; ford. Szabó Miklós . – [Karpartitúra]. - [S.l.] : [s.n.] . - 6 p. ; 30 cm
   Kivonat
784 M84
83.    
Monteverdi, Claudio (1567-1647)
   Magnificat a sei voci - for chorus and organ [nyomtatott kotta] / Claudio Monteverdi . – [Partitúra]. - London ; Zürich : Ernst Eulenburg Ltd., 1968 . - 36 p. ; 19 cm
783 M84
84.    
Morley, Thomas (1557-1603)
   Hívogató [nyomtatott kotta] = I go before : Egyneműkar / Thomas Morley ; ford. Lukin László . – [Karpartitúra]. - [S.l.] : [s.n.] . - 1 p. ; 21 cm
784 M91
85.    
   Németalföldi mesterek művei 3 hangszerre [nyomtatott kotta]. – [Partitúra]. - Budapest : Editio Musica, cop. 1978 . - ism. lapsz. ; 30 cm . - (Régi kamarazene ; 1.)
785 N49
86.    
   Öt évszázad kórusa [nyomtatott kotta] = Chöre von fünf Jaghhunderten = Choruses of five century / Forrai Miklós gyűjteménye . – [Karpartitúra]. - Bp. : Editio Musica, cop. 1956 . - 493 p. ; 24 cm
784 Ö85
87.    
Palestrina, Giovanni Pierluigi da (1525-1594)
   Régi mesterek egyneműkarai X. [nyomtatott kotta] / G. P. da Palestrina ; közreadja Szekeres Ferenc . – [Karpartitúra]. - Bp. : Editio Musica, cop. 1978 . - 5 p. ; 24 cm
   Tart.: Esurientes ; Pars mea ; Deposuit potentes
784 P14
88.    
Palestrina, Giovanni Pierluigi da (1525-1594)
   Canticum canticorum [nyomtatott kotta]: 29 motetta ötszólamú vegyeskarra / Giovanni Pierluigi da Palestrina ; Közread. Jancsovics Antal . – [Karpartitúra]. - Bp. : Ed. Musica, 1976 . - 119 p. ; 27 cm . - (Musicotheca classica MC 5.)
783 P14
89.    
   Régi dalok és táncok [nyomtatott kotta] : Zongorára / feldolg. Dobszay László, Papp Lajos . – [Szóló]. - Budapest : Editio Musica, cop. 1969 . - 16 p. ; 31 cm
786.2 R49
90.    
   Régi zene gordonkára zongorakísérettel [nyomtatott kotta]: átiratok a XVII-XVIII. sz. muzsikájából az első szűk fekvésben = Alte musik für Violoncello mit Klavier-Bgl. Werke aus dem XVII.-XVIII. Jh. für Violoncello in der 1. engen Lage gesetzt... = Old music for violoncello … / közread. Brodszky Ferenc . - 2. kiad. . – [Partitúra és szóló]. - Budapest : Zeneműkiadó, 1963 . - 15 p. ; 29 cm + mell. 1 db.,8 p.
787.3 R49
91.    
   Régi zene hangolt ütőhangszerekre [nyomtatott kotta] / átdolg. Kósa Gábor . – [Partitúra]. - Budapest : Editio Musica, cop. 1983 . - 48 p. [4 szólam, 1 füzet]
789 R49
92.    
   Régi zene mélyhegedűre zongorakísérettel [nyomtatott kotta]: átiratok a XVII-XVIII. század muzsikájából az elsõ fekvésben / közread. Brodszky Ferenc . – [Partitúra és szóló]. - Budapest : Ed. Musica, 1981, cop. 1963 . - 15 p. ; 31 cm + mell. 1 db
787.2 R49
93.    
   Reneszánsz művek négy hangszerre [nyomtatott kotta] . – [Partitúra]. - Budapest : Editio Musica, cop. 1975 . - 8 rész ; 30 cm
785 R57
94.    
   Spanyol gitármuzsika [nyomtatott kotta] / átírta Venancio Garcia Velesco . – [Szóló]. - Budapest : Ed. Musica, [1976] . - 16 p. ; 31 cm
787.6 S84
95.    
   Szállj szép énekszó [nyomtatott kotta]: 16 egyneműkar / ford. Vargha Károly . – [Karpartitúra]. - Bp. : Zeneműkiadó, 1964 . - 39 p. ; 24 cm
   Tart.: Lasso:Május szép hajnalán stb.
784 Sz28

 

Hang- és videodokumentumok


96.    
   Addio Florida bella [hangdok.] : Madrigaux / Claudio Monteverdi ; ea. Concerto Vocale ; vez. René Jacobs . - Arles : Harmonia Mundi, cop. 1983 . - 1 CD (58 min 41 s) : sztereó ; 12 cm + mell.
L 355
97.    
Balázs Elemér Group (Budapest)
   Early music [hangdok.] / Balázs Elemér Group ; arr. József Balázs, Elemér Balázs ; feat. Núria Rial . - Budapest: X Produkció, cop. 2007 . - 1 CD ; 12 cm + 1 füz. (64 min 02 s)
Kemény papírtokban, melléklettel egybekötve
L 4844
98.    
   The Best Of The Renaissance [hangdok.] : CD 1 / vez. Peter Phillips ; előadó The Tallis Scholars . - Germany : Philips Classics, 1999 . - 2 CD (78 min 35 s ; 74 min 40 s) : sztereó ; 12 cm
L 1183/1
99.    
   The Best Of The Renaissance [hangdok.] : CD 2 / vez. Peter Phillips ; elõadó The Tallis Scholars . - Germany : Philips Classics, 1999 . - 2 CD (78 min 35 s ; 74 min 40 s) : sztereó ; 12 cm
L 1183/2
100.    
   Court Music for King [hangdok.] = Mátyás király udvarának zenéje / előadó Camerata Hungarica ; vez. Czidra László . - Budapest : Hungaroton, cop. 1978 . - 1 CD (51 min 45 s) : sztereo ; 12 cm + mell. (francia, angol nyelvű ismertetés)
   Francia és flamand nyelven.
L 6
101.    
   Early Hungarian songs [hangdok.] : from the 16th to the 19th centuries = Régi magyar dalok / arr. Benkő Dániel, Czidra László, Szunyogh Balázs ; [ea.] Pitti Katalin, Benkő Dániel (lute, git.), Czidra László (recorder) [et al.] . - [Budapest] : CÉH, cop. 1989 . - 1 CD (70 min 13 s) : sztereo ; 12 cm + melléklet
   Cím- és szerzőségi adatok kieg. a borítóról és mellékletből.
L 81
102.    
   Ékes énekek [hangdok.] : Isteni dicséretek : Vitézségről való énekek : Szerelmes énekek / vers Balassi Bálint ; előadó Vagantes ; szerk., feld. Szabó István . - Budapest : Hungaroton Classic, 1994 . - 1 CD (56 min 14 s) : sztereó ; 12 cm + mell.
   16. századi magyar dalok
L 975
103.    
   A fülemüle [hangdok.] : Reneszánsz furulyazene / Jacob van Eyck, Giulio Caccini, John Dowland ; Róbert György, Czidra László [furulyák] ; Benkő Dániel [gt.] ; Camerata Hungarica furulyásai ; Lugosi Melinda [szopr.] ; Lassus Énekegyüttes . - [Budapest] : Hungaroton, 1992 . – 1 hgk, sztereó
   Angol nyelven
K 2320
104.    
   Golden favourites from St. Paul's Cathedral [hangdok.] : Jubilate! / with Paul Phoenix and the Boys of the Catedral Choir . - [England] : Guild Records, 1988 . - 1 hgk.
K 2655
105.    
   I vaghi fiori [hangdok.] : 16. századi olasz madrigálok / Pesenti [et al.] ; Pécsi Kamara-kórus ; vez. Tillai Aurél . - Budapest : Hungaroton Classic, 1995 . - 1 CD (62 min 33 s) : sztereó ; 12 cm + mell.
   Olasz nyelven.
L 685
106.    
   Josquin des Prés és Palestrina [hangdok.] / [ea.] The Tallis Scholars . - [England] : Gimell Records Ltd., 1981 . - 1 CD (50 min 34 s) : sztereó ; 12 cm
   Az Orfeusz hangzó zenetörténet 1. Középkor és reneszánsz c. könyv melléklete
L 1124
107.    
   Képes magyar zenetörténet [hangdok.] . - [Budapest] : Atheneum 2000 : Rózsavölgyi és Társa, 2004 . - 2 CD (68 min 32 s ; 72 min 13 s) ; 12 cm
   A hasonló címû könyv zenei melléklete
L 2968, L 2969
108.    
Kodály Zoltán (1882-1967)
   Kodály karművészete 6. [hangdok.] = The choral music of Kodály : Női karok = Female choruses / Kodály Zoltán ; előadó Győri Leánykar ; vez. Szabó Miklós . - Budapest : Hungaroton, 1988 . - 1 CD (50 min 58 s) : sztereo ; 12 cm + szövegmelléklet
   Magyar, angol és olasz nyelven.
Tart.: Four Italian madrigals = Négy olasz madrigál : Chi vuol veder : Fior scoloriti : Chi d'amor sente : Fuor de la bella caiba / Frescobaldi, Scandiano, Fiorentino és Anonymus nyomán
L 46
109.    
   Lute Works [hangdok.] = Lantművek / Bakfark Bálint ; ea. Benkő Dániel . - Budapest : Hungaroton, cop. 1986 . - 1 CD (70 min 49 ) : sztereo ; 12 cm
   VB=Valentini Bakfark Opera Omnia I-III. Editio Musica, Budapest.
L 141
110.    
   Magyar krónika [hangdok.] = Hungarian chronicle / [ea.] Vagantes . - [Budapest] : Hungaroton Classic Ltd., cop. 1996 . - 1 CD (57 min 21 s) : sztereó ; 12 cm + mell.
L 561
111.    
   Magyar történelmi arcképcsarnok 13. [videodok.] : Bakfark Bálint : Tinódi Lantos Sebestyén : Bihari János : Liszt Ferenc : Erkel Ferenc : Jászai Mari : Blaha Lujza / rend. Ko-vács Béla ; szerk. Csonka Erzsébet . - Budapest : Duna Televízió, 2003 . - 1 vdk. : VHS : 210 min. : hg. : szín.
   Magyar ismeretterjesztõ sorozat
VK 1722
112.    
   A magyar zene századai [hangdok.] : A 20. század első felének magyar zenéje . - Budapest : Hungaroton Classic, 1997 . - 1 CD (69 min 33 s) : sztereó ; 12 cm . - (Orfeusz hangzó zenetörténet ; 8)
L 1126
113.    
   Mandel Quartet [hangdok.] : középkori zene : reneszánsz zene : barokk zene . - Budapest : Hungaroton, 1988 . - 1 CD (65 min 06 s) : sztereo ; 12 cm
   Latin nyelven.
L 47
114.    
   Missa De Beata Virgine [hangdok.] ; Missa Ave Maria / Giovanni Pierluigi da Palestrina ; [vez.] James O'Donnell ; Choir of Westminster Cathedral . - London : Hyperion, cop. 1990 . - 1 CD (73 min 44 s) : sztereó ; 12 cm
L 622
115.    
   Missa Hercules Dux Ferrariae [hangdok.] ; Salve Regina ; Virgo salutiferi ; Miserere mei, Deus / Josquin Desprez ; elõadó De Labyrintho ; karmester Testolin Walter . - Italy : Stradivarius, 2004 . - 1 CD (59 min 06 s) : sztereó ; 12 cm + szövegmell.
   A borítócím: Musica Per Ercole I D'Este
L 2790
116.    
   Missa Papae Marcelli [hangdok.] ; Missa Brevis / Giovanni Pierluigi da Palestrina ; [vez.] David Hill... ; Choir Of Westminster Cathedral . - London : Hyperion, cop. 1987 . - 1 CD (67 min 38 s) : sztereó ; 12 cm + mell.
L 621
117.    
   The most beautiful madrigals [hangdok.] : Madrigálok : Cassette I / vez. Wolfgang Fromme ; előadó Collegium Vocale (Köln) ; zene Hans Leo Hassler, Johann Hermann Schein, Leonard Lechner et al. ; Clément Jannequin ; zene Thomas Morley, John Dowland, Claudio Monteverdi et al . - [s.l.] : CBS, cop. 1980 . - 3 hangk.
K 833/1, 2, 3
118.    
   Muzsikáló évszázadok I-V. [hangdok.] : ének-zenei hanganyag az általános és középiskolák számára : készült Szabó Helga forgatókönyve és zenei irányítása nyomán . – [Budapest] : Nemz. Tankvk., cop. 1999. – 5 hgk.
   2.kazetta, A középkor és a reneszánsz zenéje
K 2290-2294
119.    
   Renaissance and Baroque music [hangdok.] = Reneszánsz és barokk zene / arr. Dániel Benkő, László Czidra ; ea. Czidra László (renaissance and baroque recorder, gemshorn), Benkő Dániel (lute, gt.), Harsányi Zsolt (recorder) [et al.] . - [Budapest] : Céh, cop. 1989 . - 1 CD (71 min 5 s) : sztereo ; 12 cm + melléklet
L 83
120.    
   Renaissance music for recorders [hangdok.] : english and Franco-Flemish schools = Reneszánsz fuvolazene (16. sz.) : Angol és flamand iskola / ea. Sesquitertia . - [France] : ADDA, cop. 1989 . - 1 CD (55 min 40 s) : sztereo ; 12 cm
L 150
121.    
   Reneszánsz Pop [hangdok.] : magyar zene : német és németalföldi zene : itáliai zene : balkáni zene : osztrák zene : francia zene : angol zene / Benkő Dániel feldolgozásai ; [ea.] a kibővített Benkő Consort . - Budapest : Hungaroton Classic, 1997 . - 1 CD (60 min 49 s) : sztereó ; 12 cm
   Az 1985-ös Hungaroton kiadás digitálisan korszerűsített változata. - Olasz és angol nyelven
L 979
122.    
   Reneszánsz vokálpolifónia [hangdok.] . - Budapest : Hungaroton Classic, 1997 . - 1 CD (64 min 58 s) : sztereó ; 12 cm
   Az Orfeusz hangzó zenetörténet 1. Középkor és reneszánsz c. kötetének melléklete
L 1123
123.    
   A reneszánsz zene gyöngyszemei [hangdok.] / előadó Camerata Hungarica . - Budapest : Hungaroton, cop. 1977 . - 1 hangk.
K 6
124.    
   Songs From The Labyrinth [hangdok.] / zsz. John Dowland ; előadó Sting, Edin Karamazov . - Germany : Deutsche Grammophon GmbH, cop. 2006 . - 1 CD (48 min 37 s) : sztereó ; 12 cm + szövegmell.
L 3853
125.    
   Táncos magyarok [hangdok.] / zene, összeáll. Sebő Ferenc ; zene Kátay Zoltán ; előadó Magyar Állami Népi Együttes ; közrem. Magyar Állami Népi Együttes Népi zenekara . - Budapest : MÁNE : Sebő Ferenc, 2000 . - 1 CD (57 min 49 s) : sztereó ; 12 cm
L 3685
126.    
   Ungaresca [hangdok.] : 500 év magyar zenéje / előadó Mandel Quartet . - [Bp.] : Hungaroton Classic Ltd. - 1 CD (61 min 16 s) : sztereó ; 12 cm
L 993
127.    
   Üzenet [hangdok.] = Message / zene Miquen Montanaro [et al.] ; szöveg Szarka Tamás, Ady Endre, Balassi Bálint, Tinódi Lantos Sebestyén ; [ea.] Ghymes ; [közrem.] Écsi Gyöngyi [et al.] . - Budapest : Fono Records, 2001 . - 1 CD (46 min 18 s) :  sztereó ; 12 cm
   Az 1993-ban Szlovákiában megjelent CD újrakiadása.- World music
L 1876

128.    
   Zene a reneszánszkori Erdélyben [hangdok.] = Music in Renaissance Transylvania / Daniel Croner [et al.] ; Bakfark Bálint lanttrió . - Budapest : Hungaroton Records Ltd., 2001 . - 1 CD (67 min 31 s) : sztereó ; 12 cm szövegmell.
L 1809

 

Cikkek


129.    
Angi István: Palestrinától Palestrináig . - In: Iskolakultúra, ISSN 1215-5233 , 5. évf. 11-12. sz. (1995.), 2-9. p.
130.    
Az év legjobb reneszánsz lemeze . - In: Muzsika, ISSN 1588-1415 , 45. évf. 3. sz. (2002.), 2. p.
131.    
Az év legjobb reneszánsz lemeze . - In: Muzsika, ISSN 1588-1415 , 44. évf. 2. sz. (2001.), 2. p.
132.    
Bali János: A középkor és az újkor határán : Ötszáz éve halt meg Jacob Obrecht . - In: Muzsika, ISSN 1588-1415 , 48. évf. 8. sz. (2005.), 22. p.
URL: http://www.epa.oszk.hu/00800/00835/00092/1857.html
133.    
Bali János: Obrecht és kora : Flandriai Fesztivál 2005 . - In: Muzsika, ISSN 1588-1415 , 48. évf. 11. sz. (2005.), 9-11. p.
URL: http://epa.oszk.hu/00800/00835/00095/1964.html
134.    
Barlay Ö. Szabolcs: Giovan Battista Mosto gyulafehérvári madrigáljai : reneszánsz muzsika a Báthoryak udvarában . - In: Magyar zene : zenetudományi folyóirat, ISSN 0025-0384 , 16. évf. 2. sz. (1975.), 173-182. p.
135.    
Barlay Ö. Szabolcs: Reneszánsz muzsika a Báthoryak udvarában II. : A gyulafehérvári madrigálok stílus- és zenetörténeti elemzése . - In: Magyar zene : zenetudományi folyóirat, ISSN 0025-0384 , 17. évf. 2. sz. (1976.), 134-160. p.
136.    
Barnás Mária - Dobszay Ágnes - Kaisinger Rita - Rosta Árpád - Rostetter Szilveszter - Szitha Tünde: A XVI-XVII. század magyar zenetörténetének irodalma öt folyóiratban és hat kötetsorozatban . - In: Magyar zene : zenetudományi folyóirat, ISSN 0025-0384 , 24. évf. 1. sz. (1983.), 72-86. p.
137.    
Deák Endre: "Albo juss daley" : A Doulce Memoire chanson Bakfark Bálint átiratában . - In: Magyar zene : zenetudományi folyóirat, ISSN 0025-0384 , 38. évf. 3. sz. (2000.), 307-310. p.
138.    
Devich Márton: Monteverdi-madrigálok - Verdi és Puccini "tanítómesterei" : A Cantus Corvinus énekegyüttes koncertsorozata . - In: Muzsika, ISSN 1588-1415 , 42. évf. 1. sz. (1999.), 16. p.
URL: http://www.epa.oszk.hu/00800/00835/00013/941.html
139.    
Dobszay László: Palestrina-év. [Riporter:] Olsvai Tamás Margit. In: Új Magyarország 4. évf. 4. sz. (1994.) 14-78. p.
140.    
Domokos Zsuzsa: A Capella Sistina elõadói gyakorlatának hatása Liszt egyházzenei műveire. = Magyar egyházzene 2000/2001. 2-3. sz., 319-336.
141.    
Domokos Zsuzsa: Liszt 1839-es római Palestrina-élménye : Fortunato Santini könyvtára . - In: Magyar zene : zenetudományi folyóirat, ISSN 0025-0384 , 41. évf. 2. sz. (2003.), 141-154. p.
142.    
Domokos Zsuzsanna: A Capella Sistina tradíciójának hatása Liszt egyházzenei műveire. = Magyar zene 39.évf., 4. sz. (2001.) 355-374.
143.    
Domokos Zsuzsanna: Miserere d'apres Palestrina : Egy zenei idézet sorsa a Capella Sistinától Liszt zongoraművéig . - In: Magyar zene : zenetudományi folyóirat, ISSN 0025-0384 , 45. évf. 1. sz. (2007.), 37. p.
144.    
Domokos Zsuzsanna: Palestrina Stabat matere : Richard Wagner közreadásában . - In: Magyar zene : zenetudományi folyóirat, ISSN 0025-0384 , 43. évf. 3. sz. (2005.), 301-312. p.
145.    
Domokos Zsuzsanna: Utak Palestrina zenéjéhez a 19. században : a Missa Papae Marcelli olasz, francia és német kiadásainak szemléletbeli különbségei . - In: Magyar zene : zenetu-dományi folyóirat, ISSN 0025-0384 , 42. évf. 3-4. sz. (2004.), 285-310. p.
146.    
Fabó Bertalan: Bakfark Bálint adománylevele . - In: Századok, ISSN 0039-8098 , 43. évf. 8. sz. (1909.), 669-672. p.
147.    
Falvy Zoltán: A troubadourok és Magyarország . - In: Magyar zene : zenetudományi folyóirat, ISSN 0025-0384 , 15. évf. 1. sz. (1974.), 44-50. p.
148.    
Falvy Zoltán: Ornamentáció a trubadúr zenében . - In: Magyar zene : zenetudományi folyóirat, ISSN 0025-0384 , 24. évf. 1. sz. (1982.), 37-48. p.
149.    
Fittler Katalin: Bakfark : Opera omnia II. A krakkói lantkönyv . - In: Magyar zene : zenetudományi folyóirat, ISSN 0025-0384 , 21. évf. 1. sz. (1980.), 111-112. p.
150.    
Fittler Katalin: Howard M. Brown : A reneszánsz zenéje . - In: Magyar zene : zenetudományi folyóirat, ISSN 0025-0384 , 22. évf. 2. sz. (1981.), 222-223. p.
151.    
Fittler Katalin: Reneszánsz táncok fuvolára (Blockflötére) és gitárra . - In: Magyar zene : zenetudományi folyóirat, ISSN 0025-0384 , 24. évf. 1. sz. (1983.), 102-103. p.
152.    
Fontana Gát Eszter: Hangszerkészítés Magyarországon a 16-19. században : vizsgálódás Bárdos Kornél módszerével . - In: Magyar zene : zenetudományi folyóirat, ISSN 0025-0384 , 42. évf. 1. sz. (2004.), 9-14. p.
153.    
Homolya István: Hogyan lett Bakfarkból Greff . - In: Magyar zene : zenetudományi folyóirat, ISSN 0025-0384 , 24. évf. 3. sz. (1983.), 281-284. p.
154.    
János Pál (pápa), II.: II. János Pál pápa levele Giovanni Pierluigi da Palestrina halálának 400. évfordulója alkalmából. Ford. Török József. = Magyar egyházzene 1993/1994. 3.sz. 364-366.
155.    
Katona Márta: Balcsillagzat : A Budapesti Kamaraopera Monteverdi-produkciói . - In: Muzsika, ISSN 1588-1415 , 45. évf. 4. sz. (2002.), 24. p.
URL: http://www.epa.oszk.hu/00800/00835/00052/669.html
156.    
Király Péter: A zene János király udvarában I. . - In: Magyar zene : zenetudományi folyóirat, ISSN 0025-0384 , 32. évf. 3. sz. (1991.), 284-288. p.
157.    
Király Péter: A zene János király udvarában II. : Húros hangszerek . - In: Magyar zene : zenetudományi folyóirat, ISSN 0025-0384 , 32. évf. 4. sz. (1991.), 386-391. p.
158.    
Király Péter: Adalékok Bakfark életéhez és munkásságához . - In: Magyar zene : zenetu-dományi folyóirat, ISSN 0025-0384 , 31. évf. 4. sz. (1990.), 339-346. p.
159.    
Király Péter: Bakfark Bálint adománylevele . - In: Magyar zene : zenetudományi folyóirat, ISSN 0025-0384 , 28. évf. 1. sz. (1987.), 88-100. p.
160.    
Király Péter: Bakfark Krakkói Lantkönyve utánnyomásának egy változata (két ábrával) . - In: Magyar könyvszemle, ISSN 0025-0171 , 1988. 1. sz., 64-67. p.
161.    
Király Péter: Mikor született Bakfark? . - In: Magyar zene : zenetudományi folyóirat, ISSN 0025-0384 , 30. évf. 1. sz. (1989.), 41-54. p.
162.    
Király Péter: Udvari trombitások a 16-17. századi Magyarországon . - In: Magyar zene : zenetudományi folyóirat, ISSN 0025-0384 , 42. évf. 2. sz. (2004.), 121-148. p.
163.    
Király Péter: Újabb adatok és néhány korrekció Bakfark Bálint lengyelországi működésével kapcsolatban . - In: Magyar zene : zenetudományi folyóirat, ISSN 0025-0384 , 26. évf. 4. sz. (1985.), 406-430. p.
164.    
Kovács Gábor: Reneszánsz táncok . - In: Új pedagógiai szemle, ISSN 1215-1807 , 48. évf. 4. sz. (1998.), 118-120. p.
URL: http://www.oki.hu/oldal.php?tipus=cikk&kod=1998-04-kf-Kovacs-Reneszansz
165.    
Kubinyi András: A budai királyi udvar zenei életéhez a XVI. század elején : tanult zenészek - népi mulattatók . - In: Magyar zene : zenetudományi folyóirat, ISSN 0025-0384 , 16. évf. 4. sz. (1975.), 389-397. p.
166.    
Malina János: Obrecht, Michael Haydn - és ami köztük van : A Hungaroton Classic régi zenei lemezeirõl . - In: Muzsika, ISSN 1588-1415 , 42. évf. 10. sz. (1999.), 39. p.
URL: http://www.epa.oszk.hu/00800/00835/00022/553.html
167.    
Pernye András: Valentini Bakfark. Opera omnia I. A lyoni lantkönyv (1553) . - In: Magyar zene : zenetudományi folyóirat, ISSN 0025-0384 , 16. évf. 1. sz (1977.)., 108-112. p.
168.    
Szabó István: Reneszánsz költészetünk és zenénk forrásairól . - In: Magyar zene : zenetudományi folyóirat, ISSN 0025-0384 , 26. évf. 4. sz. (1985.), 386-405. p.
169.    
Szakály Ferenc: Lantos és krónikás. Tinódi . - In: História, ISSN 0139-2409 , 3. évf. 2. sz. (1981.), 20-21. p.
URL: http://www.hik.hu/tankonyvtar/site/books/b1001/81-02-09Szakaly.html
170.    
Újházy László: Fafúvók a reneszánszban és napjainkban : Néhány gondolat új fafúvós hangszerek építésérõl . - In: Magyar zene : zenetudományi folyóirat, ISSN 0025-0384 , 19. évf. 1. sz. (1978.), 25-54. p.
171.    
Vargyas Brigitta: Ember és tánc a reneszánszban . - In: Világosság, ISSN 0505-5849 , 46. évf. 2-3. sz. (2005.),
URL: http://www.vilagossag.hu/pdf/20050530052656.pdf
172.    
Virágh László: Bakfark Bálint chanson-intavolációi . - In: Magyar zene : zenetudományi folyóirat, ISSN 0025-0384 , 34. évf. 4. sz. (1993.), 439-444. p.

 

Elektronikus dokumentumok


173.    
Bakfark Bálint (1526? - 1576) [elektronikus dok.]
URL: http://www.sandormester.com/hu/Szerzok/Bakfark_Balint.html
A letöltés ideje: 2008. április 2.
174.    
Barangolás a stílusok világában : A reneszánsz zenéje [elektronikus dok.]
URL: http://www.berze-nagy.sulinet.hu/stilus/reneszansz/zene.htm
A letöltés ideje: 2008. április 2.
175.    
Béke Csaba
A magyarországi reneszánsz zenéről [elektronikus dok.] / Béke Csaba
URL: http://www.bekecsaba.hu/magyarorszagi-renaissance.html
A letöltés ideje: 2008. április 2.
176.    
Cantilena Régizene együttes [elektronikus dok.]
URL: http://cantilena.hu/
A letöltés ideje: 2008. április 2.
177.    
Ensemble Micrologus [elektronikus dok.]
URL: http://www.micrologus.it/
A letöltés ideje: 2008. április 2.
178.    
Fidelio - Fórum: Bevezetés a reneszánsz zene világába [elektronikus dok.]
URL: http://www.fidelio.hu/forumtema.asp?id=761
A letöltés ideje: 2008. április 2.
179.    
Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár – cikkek,folyóiratok teljes szöveggel [elektronikus dok.]
 A letöltés ideje: 2008. április 2.
180.    
Janus Pannónius versek és reneszánsz zene [elektronikus dok.]
A letöltés ideje: 2008. április 2.
181.    
Koronázó Templom Őrségünk/Reneszánsz Tánciskola [elektronikus dok.]
URL: http://www.belarex.hu/f0502.htm
A letöltés ideje: 2008. április 2.
182.    
Lovagkor és reneszánsz [elektronikus dok.]
URL: http://www.tanc.hu/node/77
A letöltés ideje: 2008. április 2.
183.    
A magyar reneszánsz zenei élete [elektronikus dok.]
URL: http://www.cimbora.hu/cimbora-archiv/html/main.php?page=egycikk&&hid=426
A letöltés ideje: 2008. április 2.
184.    
Mare Temporis Alapítvány : kutatáshoz [elektronikus dok.]
URL: http://www.maretemporis.hu/studiolo/link_hasznos.htm
A letöltés ideje: 2008. április 2.
185.    
Midi renaissanse pieces [elektronikus dok.]
URL: http://web.tiscali.it/midiren/index.htm
A letöltés ideje: 2008. április 2.
186.    
Muzsikalendárium [elektronikus dok.]
http://www.muzsikalendarium.hu/muzsika/index.php?area=search
A letöltés ideje: 2008. április 2.
187.    
Pierluigi da Palestrina [elektronikus dok.]
A letöltés ideje: 2008. április 2.
188.    
Régi magyar táncok Mátyás király idejében [elektronikus dok.]
URL: http://www.cimbora.hu/zene/regi_magyar_tancok_matyas_kiraly_idejeben
A letöltés ideje: 2008. április 2.
189.    
Reneszánsz ajánló a Zenei Könyvtár anyagából (Csuka Zoltán Városi Könyvtár, Érd)– 2008. február [elektronikus dok.]
URL: http://www.csukalib.hu/ajanlo_tem.php?1
A letöltés ideje: 2008. április 2.
190.    
Reneszánsz tánc : a Mare Temporis Alapítvány oldala [elektronikus dok.]
URL: http://reneszansztanc.gportal.hu/
A letöltés ideje: 2008. április 2.
191.    
Reneszánsz tánc [elektronikus dok.]
URL: http://reneszansz.pbwiki.com/Renesz%C3%A1nsz%20t%C3%A1nc
A letöltés ideje: 2008. április 2.
192.    
Reneszánsz zene / Borbély Szabina ; FSZEK [elektronikus dok.]
A letöltés ideje: 2008. április 2.
193.    
Reneszánsz zene / Zsoldos Marianna (Trinity) [elektronikus dok.]
URL: http://hangtarnok.hu/2008/01/07/reneszansz-zene/
A letöltés ideje: 2008. április 2.
194.    
Reneszánsz zene / Zsoldos Marianna (Trinity) [elektronikus dok.]
URL: http://hangtarnok.hu/category/reneszansz-ev/
A letöltés ideje: 2008. április 2.
195.    
A reneszánsz zene [elektronikus dok.]
URL: http://www.szandaiskola.hu/info7/reneszansz.doc
A letöltés ideje: 2008. április 2.
196.    
A reneszánsz zene [elektronikus dok.]
URL: http://zenetortenet.extra.hu/reneszansz.html
A letöltés ideje: 2008. április 2.
197.    
Reneszánsz zene, korálok [elektronikus dok.]
URL: http://linktar.apertus.hu/index.php/link/Display?lid=21512
A letöltés ideje: 2008. április 2.
198.    
A reneszánsz zenéje [elektronikus dok.]
URL: http://www.cimbora.hu/cimbora-archiv/html/main.php?page=egycikk&&hid=147
A letöltés ideje: 2008. április 2.
199.    
Reneszánsz zeneszerzők listája [elektronikus dok.] / Wikipédia
A letöltés ideje: 2008. április 2.
200.    
Reneszánsz [elektronikus dok.]
URL: http://hu.wikipedia.org/wiki/Renesz%C3%A1nsz
A letöltés ideje: 2008. április 2.
201.    
Reneszánsz.lap.hu [elektronikus dok.]
URL: http://reneszansz.lap.hu/
A letöltés ideje: 2008. április 2.
202.    
Rozetta lantduó [elektronikus dok.]
URL: http://www.rozettaduo.hu/weboldal.doc
A letöltés ideje: 2008. április 2.
203.    
A Sub Rosa régizenei együttes honlapja [elektronikus dok.]
URL: http://www.sub-rosa.hu/subkezdolap.htm
A letöltés ideje: 2008. április 2.
204.    
Sulinet Digitális Tudásbázis : ének-zene [elektronikus dok.]
A letöltés ideje: 2008. április 2.
205.    
Tabulatúra régizene-együttes [elektronikus dok.]
URL: http://www.tabulatura.hu/
A letöltés ideje: 2008. április 2.
206.    
Tallis Scholars [elektronikus dok.]
URL: