Dr. Valuch Tibor: A fekete piactól a plázáig

A második világháború óriási pusztítással járt, szétzilálta az európai gazdaságot és a társadalmat is. A negyvenes években bőséges volt az ínség, amit Kelet-Közép-Európában tartóssá tett a kommunista hatalomátvétel. Amíg Európa nyugati felében az ötvenes-hatvanas évektől kiteljesedett a fogyasztói társadalom, addig a szovjet zóna országaiban mindennapos volt a hiány, a sorban állás, a nélkülözés, általánossá váltak a kreatív túlélési gyakorlatok, működött a fekete piac, virágzott a csempészet, virágkorát élte a KGST-piac,  terjedt a korrupció. A régió országai eltérően fejlődtek, volt ahol élhetőbb viszonyok alakultak ki, volt ahol nem, de valamennyi kelet-közép-európai országban  fokozatosan felértékelődött a fogyasztás, a lakossági igények kielégítése, ami erodálta az államszocialista rendszereket. Az előadás bemutatja azt a folyamatot, amelynek során a bőséges ínséget felváltotta az ínséges bőség,  s azt is, hogyan nyert teret itt is a fogyasztói társadalom az 1989/90-es rendszerváltást követően.

Sorsfordulók-sorsfordítók - Történelmi szemelvények: A fekete piactól a plázáig - Fogyasztás, politika, társadalom a XX. század második felében Kelet-Közép-Európában
Előadó: Dr. Valuch Tibor egyetemi tanár

Időpont: 2018. május 30., szerda 16.30 óra
Helyszín: Bródy Sándor Könyvtár, Böngésző - Eger, Kossuth L. u. 16.

Tovább a program plakátjához...