Álláspályázat

A Vachott Sándor Városi Könyvtár, Kiállítóhely és Muzeális Gyűjtemény
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
olvasószolgálati könyvtáros
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony, négy hónap próbaidővel
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Heves megye, 3200 Gyöngyös, Fő tér 10., Gyöngyös,Platán u. 2/2
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
Olvasószolgálati munkatárs, a tevékenységgel összefüggően kölcsönzés, tájékoztatás, állományfejlesztés, közösségfejlesztés, rendezvényszervezés, könyvtári marketingtevékenységben való részvétel, muzeális gyűjtemények gondozása.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
·         Főiskolai vagy egyetemi könyvtáros végzettség,
·         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
·         Felhasználói szintű Internetes alkalmazások,
·         Magyar állampolgárság
·         Büntetlen előélet
 
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
·         szakmai tapasztalat könyvtári munkahelyen
·         művelődésszervező területen szerzett tapasztalat
·         e-Corvina rendszer ismerete
 
Elvárt kompetenciák:
·         Kiváló szintű kommunikációs készség, team-munka,
·         Rugalmasság, igényes munkavégzés.
 
Előnyt jelentő kompetenciák:
Történelmi és művészettörténeti képzettségek, ismeretek
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
·         Részletes szakmai önéletrajz.
·         Iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okirat.
·         3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.
 
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2018. július 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2018. június 10.
A pályázatok benyújtásának módja:
·         Postai úton, a pályázatnak a Vachott Sándor Városi Könyvtár, Kiállítóhely és Muzeális Gyűjtemény
címére történő megküldésével (3200 Gyöngyös, Fő tér 10. ).
Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: olvasószolgálati könyvtáros.
·         Személyesen: 3200 Gyöngyös, Fő tér 10.
 
A pályázat elbírálásának határideje: 2018. június 25.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 2018. május 10. – 2018.június 10. ·     
·         www.gyongyos.hu
·         Közigállás 
 
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának a jogát fenntartja.