Álláshirdetés!

A Hatvani Ady Endre Könyvtár
a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Hatvani Ady Endre Könyvtár
gazdasági ügyintéző
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Heves megye 3000 Hatvan Radnóti tér 2.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A Hatvani Ady Endre Könyvtárban pénzügyi feladatok ellátása: költségvetés tervezése, elkészítése, költségvetési beszámolóhoz adatszolgáltatás, számlák készítése, házi pénztár kezelése, kötelezettségvállalások készítése, utalványozás, időszaki statisztikai kimutatások készítése, készletkezelés, pályázatoknál pénzügyi munkatársi feladatok ellátása, postai ügyintézés, kapcsolattartás a könyvtár pénzügyi partnereivel, valamint személyi- és munkaügyi feladatok.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
-    Főiskola, pénzügyi és számviteli,
-    Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások)
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
-    Gazdasági, pénzügyi területen államháztartási szférában  szerzett tapasztalat
Előnyt jelentő  kompetenciák:
-    Szakmai jártasság, együttműködő képesség, kreativitás, problémamegoldó képesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
-    Végzettséget igazoló dokumentumok másolatai,  szakmai önéletrajz

A munkakör betölthetőségének időpontja:
2018. szeptember 1.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Sinkovics Erika igazgató nyújt a 37/542-110-es vagy a 30/296-84-01 telefonszámon.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. augusztus 21.
A pályázat benyújtásának módja:
-    Postai úton a pályázatnak az Ady Endre Könyvtár címére történő megküldésével (3000 Hatvan Radnóti tér 2.) Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: gazdasági ügyintéző
-    Elektronikus úton Sinkovics Erika igazgató részére az aekhatvan@gmail.com  címen keresztül
-    Személyesen: Sinkovics Erika igazgató Heves megye 3000 Hatvan Radnóti tér 2.
A pályázat elbírálásának határideje: 2018. augusztus 27.